Projekty,

ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU SPOLEČNOSTI AUTODŮM CHOMUTOV SPOL. S R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v areálu společnosti a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným energetickým úsporám v objektu společnosti.

V rámci projektu byla realizována opatření:

  • výměna výplní otvorů v zóně 3 (OZ3 a DO3), zateplení fasád (SO2-3 a SO5-6) a zateplení střechy (SCH1 a SCH2),
  • výměna osvětlovací soustavy za LED osvětlovací tělesa,
  • instalace FVE s akumulací a instalovaným výkonecm 33,6 kWp.