Snížení energetické náročnosti budov

Projekt zaměřený na úsporu energií

Projekt SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV AUTOSERVISU AUTODŮM CHOMUTOV

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016998, je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřený na úsporu energií prostřednictvím dílčí výměny výplní otvorů, zateplení střechy, instalace FVE a LED osvětlení, regulace výměníku a energetického dozoru.


Celý text