Úspory energie

v areálu společnosti AutoDům Chomutov spol. s r.o.

Projekt „Úspory energie v areálu společnosti AutoDům Chomutov spol. s r.o.“

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016998, je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřený na úsporu energií prostřednictvím dílčí výměny výplní otvorů, zateplení střechy, instalace FVE a LED osvětlení, regulace výměníku a energetického dozoru.


Celý text